"Yenilenebilir enerji için ödeme istekliliği ve bu istekliliği etkileyen faktörlerin analiz edilmesi", Proje No: 2016K727 TÜBİTAK,

Yürütücü: Eyüp Doğan, Proje Zamanı: 2017*2018.