İş dünyası ve farklı alanlardaki akademisyenlerin ortak akıl kararıyla belirlenen bölümümüzün araştırma odakları şunlardır:

- Sürdürülebilir Gelişme 

- Girişimcilik ve Yenilikçilik 

- KOBİler ve Kurumsallaşma 

- Hizmet Yönetimi