2020-05-03 22:42:00

İşletme Bölümü öğretim elemanlarından Arş. Gör. Ömer Faruk Aladağ'ın başlıca yazar olarak yer aldığı "Strategy implementation research in hospitality and tourism: Current status and future potential" makalesi SSCI kapsamında taranan International Journal of Hospitality Management'da yayınlandı.