%100 İngilizce ve Öğrenme Odaklı Bir Müfredat. Ulusal ve küresel düzeyde hızla gelişen sektörlerde ticaret ve rekabetin artmasıyla işletmelerde etkin yönetim biçimleri giderek önem kazanmakta ve bu da işletmelerde yetkin yöneticilere olan ihtiyacı artırmaktadır. Abdullah Gül Üniversitesi İşletme bölümü bu ihtiyaca yönelik olarak uluslararası standartlarda, %100 İngilizce ve öğrenme odaklı bir eğitim sunmaktadır.

Yüksek Profilli Öğretim Üyeleri. Yurt dışında eğitimini tamamlamış veya yurt dışı tecrübeye sahip öğretim üyelerimiz yüksek kalitede, toplumsal değere dönüşecek araştırma yapabilen ve yaptıkları araştırmaları verdikleri derslerde öğrencilerine de aktarma gayreti içinde olan kişilerdir. Her sene az sayıda öğrenci alarak öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı düşük tutulmaktadır. Bundan dolayı öğrencilerimiz 15 kişilik sınıflarda eğitim görmekte ve dersin öğretim üyesi ve öğrenci arasında çok daha kolay ve etkin bir iletişim sağlanabilmektedir.

Proje Destekli Uygulamalı Eğitim. AGÜ İşletme bölümü öğrencilerine yenilikçi, güncel öğrenme yaklaşımlarını yakından takip ederek  uygulamalı bir eğitim sunmaktadır. Bölüm akademik alt yapısı ve ders müfredatı, kamu ve özel sektör işbirliği ile günümüzde ihtiyaç duyulan yeteneklere sahip yönetici adaylarını yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Öğrencilerin, ders müfredatı ile edindikleri teorik bilgileri gerçek hayatta ne şekilde kullanıldığını tecrübe etmeleri için çeşitli projelere katılımları sağlanmaktadır. Böylece bölüm mezunlarının hem hızla değişen dünyanın farkında olmaları hem de içinde yaşadığı topluma bir katkı sağlaması hedeflenmektedir.

İş Dünyasıyla Güçlü İşbirlikleri. AGÜ İşletme bölümü, iş dünyası ile güçlü ilişkiler kurarak, öğrencilerin eğitim hayatı boyunca ilgi duydukları sektörlerdeki profesyonellerle bir araya gelmelerini sağlamaktadır. Bire bir kariyer koçluğu ile profesyonel iş dünyasına henüz eğitim görürken adım atan öğrencilerimiz, düzenlenen etkinlikler ile başarılı girişimciler ve yöneticiler ile bir araya gelerek bilgi ve deneyim paylaşımına ortak olmaktadır. Aynı zamanda, öğrencilerin eğitimleri sırasında kariyerlerine yön verebilmeleri için özel sektör ile kurulan işbirlikleri kapsamında staj imkanı sunulmaktadır.

AGÜ İşletme bölümü olarak, küresel sorunlara çözüm arayışında olan, uluslararası organizasyonlarda görev üstlenebilecek bilgi ve yetkinliğe sahip, liderlik vasıflarıyla içinde bulunduğu ortamda etkisindekileri peşinden sürükleyecek yöneticiler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Gerçekleştirmek istediğiniz hayallerinizin ve büyük hedeflerinizin bir parçası olmak ve sizinle birlikte yükselmek için sizleri de AGÜ İşletme ailesine bekliyoruz.