Kariyer ve Profesyonel Gelişim Ofisi, öğrencilerimizin ve mezunlarımızın profesyonel iş yaşamlarına destek olmak ve fırsatlar oluşturmak üzere,

- kendilerini tanımalarına ve farkındalıklarını artırmalarına

- beceri, yetenek ve isteklerine uygun, mutlu olabilecekleri kariyer seçimleri yapmalarına,  

- farklı kariyer seçenekleri hakkında bilgi edinmelerine,

- mülakat teknikleri, ön yazı ve özgeçmiş hazırlama, meslek etiği, kariyerde ilerleme imkânları gibi konularda deneyim kazanmalarına,

- iş dünyası ile iletişim kurmalarına ve iş adamlarının deneyimlerinden yararlanmalarına

imkan verecek yönlendirme, yerleştirme ve izleme programlarını sunmakta.