Ülkemizde ve dünyada ticaretin ve endüstrinin gelişmesi ile kalifiye işletme bölümü mezunlarına duyulan ihtiyaç giderek artmaktadır. Bilgili ve yetenekli bir işletmeci, mevkii ve kazancı yüksek bir iş bulabilir. Her sektördeki şirketlerin yöneticiye ihtiyacı olduğundan işletme bölümü mezunlarının çalışma alanları tüm sektörleri içerecek şekildedir. Bundan dolayı işletme bölümünün geniş kariyer seçenekleri birçok öğrenci tarafından tercih edilmesine sebep olmaktadır. Ayrıca işletme bölümünün alt dalları sizin kendi beceri ve isteklerinize göre kariyerinizi şekillendirmenize olanak sağlayacaktır. Yani işletme bölümünü okurken muhasebe, finans, pazarlama ve ürün yönetimi, insan kaynakları yönetimi, uluslararası ticaret, yönetim bilişim sistemleri gibi alt alanlarda kendinizi yetiştirebilir, mezun olduğunuzda kariyerinize o alanda devam edebilirsiniz

Kısaca, işletme bölümünden mezun olduğunuzda kimya, otomotiv, tekstil, lojistik, gıda, elektronik, imalat sanayi, turizm, bankacılık ve sigortacılık, reklamcılık, hizmet ve bilişim sektörleri gibi herhangi bir özel sektörde ya da kamu sektöründe çalışmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca üst düzey eğitimli bir girişimci olarak kendi işletmenizi, hayallerinizdeki işi kurup yönetebilirsiniz.