Öğrencinin nakil geldiği öğretim kurumundan alacağı resmi onaylı transkript ve ders içeriğini gösteren belge ile bölüm başkanı tarafından belirlenen danışman hocasına müracaat etmesi gerekmektedir. Daha sonrasında danışman hocanın uygun görüşü ve Yönetim Kurulu onayı ile intibak işlemleri gerçekleşmektedir.