AGÜ İşletme Bölümü olarak öğrencilerimize evrensel bir bilim dalı olan işletme yöneticiliği için gerekli olan çağdaş bilgi ve yetenekleri kazandırmayı hedeflemekteyiz. Küresel ve yerel işgücü piyasalarının ihtiyaçları doğrultusunda, geleceğin iş hayatı profesyonellerini ve girişimcilerini yetiştirecek şekilde tasarlanan AGÜ İşletme programı, ülkemizin girişimci ruhu çok yüksek ve önemli bir sanayi şehri olan Kayseri’de teori ile pratiği birleştirecek şekilde hayata geçirilmektedir.

AGÜ’de 3. Nesil Üniversite Modeli ile “Eğitim, Araştırma ve Toplumsal Katkıyı” bir arada ele alan yeni bir yaklaşımı uygulamaktayız. Bu doğrultuda İşletme Bölümü olarak eğitim ve araştırmalarımızı 3. Nesil Üniversite Modelinin amaç ve hedeflerine uygun şekilde uyarlamış bulunmaktayız.  Öğrencilerimizi vermiş olduğumuz %100 İngilizce eğitim-öğretim ile birer Dünya vatandaşı olarak mezun etmeyi hedefliyoruz. Bunun yanı sıra öğrencilerimiz mezun olduktan sonra iş dünyasında ihtiyaç duyacakları sosyal ve bireysel yeteneklere sahip olarak kariyerlerine adım atacaklardır.

AGÜ İşletme Bölümü, öğrencilerine yenilikçi, girişimci ve farklı disiplinlerden oluşacak takım çalışmalarında aktif ve etkin roller üstlenebilecekleri bir eğitim ortamı sunmaktadır. Bu ortamda kendinizi geliştirerek kariyerinize bir adım daha önde başlamak istiyorsanız, sizi de AGÜ İşletme Bölümü’ne bekliyoruz.

 Dr. Öğr. Üyesi Harika Süklün

İşletme Bölüm Başkanı