Dekan V.

Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu

Doktora Sonrası Araştırma: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. İşletme,2010 
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 2002
Araştırma Alanları: Risk Yönetimi, Yükselen Piyasa Ekonomileri, Emtia Piyasaları

 

Rektör Yard.

Prof. Dr. Cengiz Yılmaz

Doktora: Texas Tech University, ABD, Pazarlama, 1999.
Araştırma Konuları: Dağıtım Kanalları, İlişkisel Pazarlama, Firmalar Arası İlişkiler, Firma İçi ve Firmalar Arası İş İlişkilerini Belirleyen Kültürel ve Stratejik Unsurlar ve Bunların Firma Performansı Üzerindeki Etkileri.

 

 

 

Doç. Dr. Ali İhsan ÖZDEMİR

Doktora Sonrası Araştırma: York University, Canada, 2014
Doktora Sonrası Araştırma: University of Sannio, Italy, 2012
Doktora: Erciyes Üniversitesi İşletme 2005.
Araştırma Alanları: Üretim ve İşlemler Yönetimi ERP Tedarik Zinciri Yönetimi Karar Verme Yöntemleri Çok Değişkenli İstatistik Uygulamaları Yöneylem Araştırması

 

Dekan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Derya BÜYÜKTANIR

Doktora:Ankara Üniversitesi, Avrupa Birliği ve Uluslararası Ekonomik İlişkiler- Uluslararası İlişkiler, 2014
Araştıma Alanları:Avrupa Birliği, Sivil Toplum, Devlet İşadamı İlişkileri, Küresel Yönetişim

 

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Eyüp DOĞAN

Doktora: Clemson Universitesi ABD Ekonomi 2014
Araştırma Alanları: Ekonomik Büyüme, Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Ekonometri, Uluslararası İktisat

 

 

 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. F. Selen MADENOĞLU

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2017
Araştırma Alanları:Çizelgeleme, Montaj Hattı Dengeleme, Meta-Sezgisel Algoritmalar

 

 

 

Bölüm Başkanı

Yrd. Doç. Dr. Harika SÜKLÜN

Doktora: Sullivan University, Isletme, 2014
Araştırma Alanları:Stratejik Insan Kaynaklari ve Stratejik Yonetim, Catisma Yonetimi, Orgutsel Davranis

 

 

Yrd. Doç. Dr. Heiko SCHUSS

Doktora: Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg Almanya, Ekonomi, 2006.
Araştırma Alanları: Kurumsal Ekonomi, Kalkınma Ekonomisi, Çalışma Kültürü, Orta Doğu ve Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi ve İslami Finansman.

 

 

Öğretim Görevlisi Ali Yavuz POLAT


Doktora: University of Leicester, Ekonomi, 2017
Araştırma Alanları: Finansal Ekonomi, Davranışsal Finans, Bankacılık ve Finansal Regülasyon

 

Öğretim Görevlisi Emeric Abrignani

Uluslararası Ofis Direktörü

Master: Grenoble Graduate School of Business (GGSB) - Uluslararası İşletme
Master: Grenoble Ecole de Management (ESC Grenoble) - İşletme
Lisans: University of Cergy - Uygulamalı Yabancı Diller

 

Öğretim Görevlisi Charlotte Justine

Uluslararası Ofis (Pazarlama, Ortaklık ve İşe Alım)

Master: ESC Rennes School of Business, Uluslararası İşletme ve Pazarlama, 2013