Dekan 

Prof. Dr. Erk Hacıhasanoğlu

Doktora Sonrası Araştırma: Orta Doğu Teknik Üniversitesi. İşletme,2010 
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, İşletme, 2002
Araştırma Alanları: Risk Yönetimi, Yükselen Piyasa Ekonomileri, Emtia Piyasaları

 

Rektör Yard.

Prof. Dr. Cengiz Yılmaz

Doktora: Texas Tech University, ABD, Pazarlama, 1999
Araştırma Konuları: Dağıtım Kanalları, İlişkisel Pazarlama, Firmalar Arası İlişkiler, Firma İçi ve Firmalar Arası İş İlişkilerini Belirleyen Kültürel ve Stratejik Unsurlar ve Bunların Firma Performansı Üzerindeki Etkileri

 

Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Eyüp DOĞAN

Doktora: Clemson Universitesi ABD Ekonomi, 2014
Araştırma Alanları: Ekonomik Büyüme, Enerji Ekonomisi, Çevre Ekonomisi, Ekonometri, Uluslararası İktisat

 

 

 

Bölüm Başkanı

 Dr. Öğr. Üyesi Harika SÜKLÜN

Doktora: Sullivan University, İşletme, 2014
Araştırma Alanları:Stratejik İnsan Kaynakları ve Stratejik Yönetim, Çatışma Yönetimi, Örgütsel Davranış

 

 

 

 

Bölüm Başkan Yardımcısı

 Dr. Öğr. Üyesi F. Selen MADENOĞLU

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği, 2017
Araştırma Alanları:Çizelgeleme, Montaj Hattı Dengeleme, Meta-Sezgisel Algoritmalar

 

 

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Sedat ERDOĞAN

Doktora Sonrası Araştırma: Kansas Üniversitesi Muhasebe ve Bilgi Sistemleri, 2014

Doktora: Bülent Ecevit Üniversitesi, İşletme (Muhasebe), 2013

Yüksek Lisans: Arkansas Üniversitesi, Sam Walton College of Business, Muhasebe,2012
Araştırma Alanları: Denetim, Muhasebe Etiği, Kazanç Yönetimi, Finansal Muhasebe, Muhasebe Eğitimi

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Emre Ünal

Doktora Sonrası Araştırma: Kyoto Üniversitesi, Ekonomi, 2017

Doktora: Kyoto Üniversitesi, Ekonomi, 2016

Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, İktisat Teorisi, 2013
Araştırma Alanları: Kurumsal Ekonomi, Uzak Doğu Ekonomileri, Girdi-Çıktı Analizi

 

 

 Dr. Öğr. Üyesi Heiko SCHUSS

Doktora: Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg Almanya, Ekonomi, 2006.
Araştırma Alanları: Kurumsal Ekonomi, Kalkınma Ekonomisi, Çalışma Kültürü, Orta Doğu ve Türkiye Ekonomisi, İslam Ekonomisi ve İslami Finansman

 

Öğretim Görevlisi Ali Yavuz POLAT

Doktora: University of Leicester, Ekonomi, 2017


Araştırma Alanları: Finansal Ekonomi, Davranışsal Finans, Bankacılık ve Finansal Regülasyon

 

Dr. Öğr. Üyesi Umut Türk

 

Doktora: University of Verona, Ekonomi, 2017

Yüksek Lisans: University of Milan, Ekonomi ve Politika, 2013
Araştırma Alanları: Kent ekonomisi, Fırsat Eşitliği, Toplumsal Kopma, Erişilebilirlik, Mekansal Etkiler ve Ekonomi

       E-posta: umut.turk@agu.edu.tr

  • Kişisel Sayfa

 

Öğretim Görevlisi Emeric Abrignani

Uluslararası Ofis Direktörü

Master: Grenoble Graduate School of Business (GGSB) - Uluslararası İşletme
Master: Grenoble Ecole de Management (ESC Grenoble) - İşletme
Lisans: University of Cergy - Uygulamalı Yabancı Diller

 

Öğretim Görevlisi Charlotte Justine

Uluslararası Ofis (Pazarlama, Ortaklık ve İşe Alım)

Master: ESC Rennes School of Business, Uluslararası İşletme ve Pazarlama, 2013